NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Questions for new users of Joomla!

   Wyświetl: 
121 Przedłużenie terminu naboru do 28.02.2018 r. Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego 215
122 Wyzwania Pulmologiczne 2018 277
123 OBOWIĄZUJĄCY WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO NFZ 481
124 PODZIĘKOWANIE 319
125 PODPISYWANIE UMÓW POZ 2018 427
126 Analiza sprawozdawczości I i II półrocze 2017r. – załącznik 3c do umowy POZ 271
127 Akademia Tyreologii Praktycznej 2018, warsztaty 17.02.2018 256
128 Oferta obsługi w zakresie ochrony danych osobowych na 2018 401
129 Wydanie DiLO w POZ – uzupełnienie po spotkaniu 23.01.2018 396
130 Materiały szkoleniowe z "Procedur higieniczno - sanitarnych i epidemiologii w Przychodni" 376
131 PRZYPOMNIENIE SPOTKANIE PZ - 23.01.2018 310
132 Projekt pożyczkowy na terenie Dolnego śląska 272
133 Efektywne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - studia podyplomowe 226
134 Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 265
135 Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie 307
136 Informacja dla placówek, które przesłały zgłoszenia do programu profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów 300
137 Sprawozdawczość II półrocze 2017 - POZ 345
138 Komunikat uzupełniający do komunikatu z dnia 13.01.2018 (SPOTKANIE PZ – 23.01.2018) 399
139 SPOTKANIE PZ - 23.01.2018 546
140 Poszukuję pracy na stanowisku recepcjonistki 302
141 Kondolencje 420
142 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2018 roku. 351
143 Przedłużenie terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2018 r. 380
144 Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 257
145 OGŁOSZENIE o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi „ 248
146 Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie 20-21.01.2018 246
147 WYSYŁKA LIST CAŁOŚCIOWYCH POZ - STYCZEŃ 2018 364
148 Programy dostosowawcze - przypomnienie 322
149 Nowy konkurs w DIP Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 235
150 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW KFS NA 2018 ROK I ZASADACH ICH PODZIAŁU 331
 
Strona 5 z 59
FACEBOOK
Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.