NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Questions for new users of Joomla!

   Wyświetl: 
241 Dostępność engerix B 351
242 Walne Zebranie DO KLRwP 24.03.2018 420
243 Trwa rekrutacja na szkolenia … 427
244 OGŁOSZENIE o naborze placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do współpracy w ramach projektu 356
245 Jacek Krajewski wśród najbardziej wpływowych 333
246 Tydzień w zdrowiu 331
247 Kody resortowe aktualizaja 600
248 Program profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów – zmiana terminu szkolenia 302
249 Zasady rozliczeń w 2018r. 404
250 ZUS ogranicza lekarzom możliwość wystawiania zwolnień 347
251 Stanowisko FPZ w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich 328
252 Przedłużenie naboru do dnia 28.02.1018r Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 269
253 Przedłużenie terminu naboru do 28.02.2018 r. Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego 262
254 Wyzwania Pulmologiczne 2018 325
255 OBOWIĄZUJĄCY WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO NFZ 561
256 PODZIĘKOWANIE 373
257 PODPISYWANIE UMÓW POZ 2018 484
258 Analiza sprawozdawczości I i II półrocze 2017r. – załącznik 3c do umowy POZ 325
259 Akademia Tyreologii Praktycznej 2018, warsztaty 17.02.2018 303
260 Oferta obsługi w zakresie ochrony danych osobowych na 2018 450
261 Wydanie DiLO w POZ – uzupełnienie po spotkaniu 23.01.2018 449
262 Materiały szkoleniowe z "Procedur higieniczno - sanitarnych i epidemiologii w Przychodni" 431
263 PRZYPOMNIENIE SPOTKANIE PZ - 23.01.2018 365
264 Projekt pożyczkowy na terenie Dolnego śląska 325
265 Efektywne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - studia podyplomowe 279
266 Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 330
267 Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie 362
268 Informacja dla placówek, które przesłały zgłoszenia do programu profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów 351
269 Sprawozdawczość II półrocze 2017 - POZ 398
270 Komunikat uzupełniający do komunikatu z dnia 13.01.2018 (SPOTKANIE PZ – 23.01.2018) 450
 
Strona 9 z 63
FACEBOOK
Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.