NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Questions for new users of Joomla!

   Wyświetl: 
271 USTAWA OBYWATELSKA O SZCZEPIENIACH 506
272 ZARZĄDZENIE Nr 115/2018/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosz 1047
273 Elektroniczne zwolnienia: tak, ale bez przymusu 512
274 XII Newsletter PZ 398
275 Ostatnie bezpłatne szkolenia w ramach projektów unijnych 439
276 Szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej 382
277 Program Szczepień Ochronnych na rok 2019 484
278 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek 369
279 Komunikat w sprawie udostępnienia szablonów za wrzesień 2018 roku po podwyżce. 573
280 Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r. 666
281 Dlaczego e-zla nas nie satysfakcjonuje 589
282 WSPÓLNY WYJAZD AUTOKAREM NA KONFERENCJĘ DO KARPACZA 399
283 Analiza sprawozdawczości I półrocze 2018r. załącznik 3c - umowa POZ 514
284 Program – Konferencja Integracyjno – Szkoleniowa – Karpacz 27.-28.10.2018 r. 543
285 WSPÓLNY WYJAZD DO KARPACZA AUTOKAREM 27-28.10.2018r 466
286 PROŚBA DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZWIĄZKU – PILNE 674
287 Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia 496
288 Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za październik 2018 r. 578
289 XI Newsletter PZ 502
290 Ważne informacje organizacyjne dot. Konferencji Integracyjno – Szkoleniowej – 27.-28.10.2018 r. Karpacz 595
291 Zatrudnię w pełnym wymiarze godzin lekarza rodzinnego lub pediatrę 499
292 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek 482
293 SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ - 11.10.2018 613
294 Materiały: Jednolita procedura realizująca podwyżki dla pielęgniarek i położnych 1177
295 ANEKSY POZ – PILNE 781
296 Zaproszenie „Wyzwania Pulmologiczne” 436
297 Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 października 2018r. 642
298 PROCEDURA GENEROWANIA PRAWIDŁOWYCH RACHUNKÓW/FAKTUR Z PROGRAMU eZOZ 618
299 Forum Lekarze Lekarzom 521
300 INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW KTÓRZY Z POWODÓW TECHNICZNYCH NIE ROZLICZYLI (eFaktura, eRachunek) LIST CAŁOŚCIOWYCH POZ ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018 589
 
Strona 10 z 71

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.