NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Questions for new users of Joomla!

   Wyświetl: 
271 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ - Oświadczenia podwyżkowe 812
272 KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW MAJĄCYCH PROBLEM Z IMPORTEM FAKTURY POZ - WRZESIEŃ 2018 620
273 ZARZĄDZENIE Nr 101/2018/DSOZ W RODZAJU POZ 835
274 PODPISYWANIE ANEKSÓW POZ OD 1.10.2018 DO 30.11.2018 779
275 NOTATKA ZE SPOTKANIA W DNIU 27.09.2018 ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO PZ Z PREZESEM NFZ - OSIĄGNIĘTO POROZUMIENIE 852
276 ANEKSY POZ OD 1.10.2018 - WAŻNY KOMUNIKAT 898
277 ZARZĄDZENIE 100/2018/DSOZ PREZESA NFZ W RODZAJU POZ 659
278 Instrukcja pobrania ZLA z ZUS 543
279 OŚWIADCZENIE ZUS 598
280 NIE BĘDZIE DEKLARACJI ZBIORCZYCH OD 1.10.2018! 615
281 Załącznik 2a POZ 748
282 List otwarty do Premiera RP 503
283 Komunikat Centrali NFZ z dnia 20.09.2018 dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 631
284 RODO w służbie zdrowia ! PRZEWODNIK 525
285 Prawne buble ustawy o POZ 476
286 E-ZWOLNIENIA – WAŻNY KOMUNIKAT !!! 617
287 ANEKSOWANIE POZ OD 01.10.2018r. 566
288 SZKOLENIE BHP 482
289 Poszukuję lekarza rodzinnego (lub kończącego wkrótce specjalizację) ... Dzierżoniów 423
290 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU LEKARZY PRACODAWCÓW 514
291 PRZYPOMNIENIE : Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania od 1 października 2018 roku nowych wzorów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. 543
292 Zlecenia wystawiane przez szpitale dla pacjentów na badania przed planowanym zabiegiem 552
293 Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków w dniu 25.09.2018r. 583
294 Interpretacja prawna dotycząca uprawnień do pisania recept S dla lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne z medycyny rodzinnej, a jeszcze nie zdali egzaminu specjalizacyjnego. 396
295 Poszukuje lekarza internisty lub rodzinnego do długoterminowej współpracy 330
296 Nabór do udziału w trzeciej edycji projektu „Doszkalamy się – Lekarze”, realizowanego przez Porozumienie Łódzkie i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 441
297 Co dalej z POZ? 532
298 Kontynuacja projektu – Przesiewowa ocena jakości słuchu wśród pacjentów POZ 405
299 ZACHOWANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO W CZASIE SZCZEPIEŃ 572
300 Opiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia 693
 
Strona 10 z 70

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.