NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Questions for new users of Joomla!

   Wyświetl: 
31 PRZYPOMNIENIE - SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ – 14.11.2018r. 149
32 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNEGO OD PRACY DNIA 12 LISTOPADA 2018 318
33 SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ – 14.11.2018r. 322
34 USTAWA OBYWATELSKA O SZCZEPIENIACH 238
35 ZARZĄDZENIE Nr 115/2018/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosz 671
36 Elektroniczne zwolnienia: tak, ale bez przymusu 268
37 XII Newsletter PZ 139
38 Ostatnie bezpłatne szkolenia w ramach projektów unijnych 147
39 Szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej 109
40 Program Szczepień Ochronnych na rok 2019 229
41 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek 125
42 Komunikat w sprawie udostępnienia szablonów za wrzesień 2018 roku po podwyżce. 292
43 Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r. 390
44 Dlaczego e-zla nas nie satysfakcjonuje 329
45 WSPÓLNY WYJAZD AUTOKAREM NA KONFERENCJĘ DO KARPACZA 136
46 Analiza sprawozdawczości I półrocze 2018r. załącznik 3c - umowa POZ 252
47 Program – Konferencja Integracyjno – Szkoleniowa – Karpacz 27.-28.10.2018 r. 239
48 WSPÓLNY WYJAZD DO KARPACZA AUTOKAREM 27-28.10.2018r 238
49 PROŚBA DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZWIĄZKU – PILNE 413
50 Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia 226
51 Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za październik 2018 r. 290
52 XI Newsletter PZ 220
53 Ważne informacje organizacyjne dot. Konferencji Integracyjno – Szkoleniowej – 27.-28.10.2018 r. Karpacz 343
54 Zatrudnię w pełnym wymiarze godzin lekarza rodzinnego lub pediatrę 230
55 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek 197
56 SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ - 11.10.2018 357
57 Materiały: Jednolita procedura realizująca podwyżki dla pielęgniarek i położnych 902
58 ANEKSY POZ – PILNE 515
59 Zaproszenie „Wyzwania Pulmologiczne” 197
60 Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 października 2018r. 380
 
Strona 2 z 63
FACEBOOK
Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.