Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

54-153 Wrocław, ul. Dobrzańska 13/2 , tel. (71) 344-17-85 , biuro@lekarze.rodzinni.pl

 

NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


OGŁOSZENIE

 

o naborze placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu

 

 

Termin składania ofert upływa 19.02.2018 r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.grajek@lekarze.rodzinni.pl w formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze związku 54-153 Wrocław ul. Dobrzańska 13/2 (wejście od ulicy Bobrzańskiej). Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w punkcie III.

 

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A oraz 1B do niniejszego naboru tj. formularz oferty

 

Załączniki dodatkowe

Wzór umowy z załącznikami

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.