Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

54-153 Wrocław, ul. Dobrzańska 13/2 , tel. (71) 344-17-85 , biuro@lekarze.rodzinni.pl

 

NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Reklama

Ogłoszone akty prawne:

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (link)

 

Nowe projekty ustaw w Sejmie:

- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej – dot. stworzenia podstawy prawnej, umożliwiającej samorządom przyznania zasiłku celowego mieszkańcom lokali ogrzewanych wyłącznie energią elektryczną, którzy nie są w stanie opłacać rachunków za energię w okresie grzewczym (link)

 

 

Planowane posiedzenia w Sejmie:

- 27.02 12:00 Komisja Zdrowia (sala im. Konstytucji 3-go Maja - nr 118, bud. C)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego.

 

Rozpatrzenie informacji na temat opieki hospicyjnej dla starszych osób - przedstawia Minister Zdrowia.

- 27.02. 16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego - nr 106, bud. C) Zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji.

 

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215).

- 28.02. 10:00 Komisja Zdrowia (sala im. Konstytucji 3-go Maja - nr 118, bud. C)

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264) - uzasadnia Minister Zdrowia.

- 28.02. 12:00 Komisja Zdrowia (sala im. Konstytucji 3-go Maja - nr 118, bud. C)

 

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2222) -uzasadnia poseł Bartosz Arłukowicz.

 

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212).

- 28.02. 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (sala nr 307, bud. B)

 

Urologia i urologia onkologiczna w systemie ochrony zdrowia.

- 28.02. 16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (sala konferencyjna im. Jacka Kuronia - bud. F)

 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015 (FIO) - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 

Projekty MZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (link)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej (link) Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (link)

 

Projekty MRPiPS

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (link)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (link)

 

Projekty Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - programy zdrowotne (link)

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 2 marca 2018 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

 

Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/GPF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018/BP PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

 

ZĄDZENIE Nr 14/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

 

z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

 

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.