NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Reklama
Reklama
Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek
Data szkolenia: 13 październik 2018 r.
Miejsce szkolenia: Hotel & Restauracja Maria 134B, Wrocławska, 58-306 Wałbrzych
Planowana tematyka szkolenia:
Księgowość i Kadry w nowoczesnej placówce medycznej
1. Kadry w podmiocie leczniczym, w tym norma i wymiar czasu pracy, czas pracy lekarza a pracowników administracyjnych i technicznych – w tym jak kwalifikować rejestratorki i sekretarki medyczne; godziny nadliczbowe a dyżur pod telefonem
2. Optymalizacja norm i wymiaru czasu pracy w podmiocie leczniczym – dopuszczalne systemy czasu pracy
3. Metody rachunkowości zarządczej – rachunek kosztów i narzędzia rachunkowości
4. Podwyżki dla pielęgniarek – zasady, terminy, wątpliwości prawne, sposoby rozliczania
5. Audyt wewnętrzny w placówce medycznej – zakres audytu, wymagane umocowanie audytora
6. Regulacje antykorupcyjne istotne dla zarządzających i kierowników podmiotów leczniczych po zmianach prawa
Podczas spotkania odpowiedź na pytania – m.in.
Czy mogą być stosowane różne systemy czasu pracy w jednym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
Czy pracownikowi technicznemu zatrudnionemu na umowie o pracę odpowiedzialnemu za zachowanie ciągłości dostępu energii elektrycznej można w umowie o pracę umownie ustalić dodatek za pozostawanie w gotowości po godzinach pracy i w weekendy?
Czy pielęgniarce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wykonującej zadania w godzinach nadliczbowych w niedzielę, oprócz dodatku 100% za godziny nadliczbowe przysługuje dodatek w wysokości 45% wynikający z ustawy o działalności leczniczej?
Czy okoliczność udzielania świadczeń zdrowotnych w niepełnym wymiarze godzin (80 godzin) stanowi przeszkodę do ujęcia pielęgniarek w gronie pielęgniarek i położnych uprawnionych do podwyżki?
Czy dodatkowe środki przekazane świadczeniodawcy na podwyżki dla pielęgniarek mogą być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności?
Czy pielęgniarka może mieć roszczenie o zapłatę podwyżki?
Dokumenty rekrutacyjne pod linkiem
Osobą odpowiedzialną za rekrutację i kontakt z uczestnikami zainteresowanymi pozostałymi szkoleniami jest:
Sylwia Sobczak
Specjalista ds. szkoleń
s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl
tel. 538 201 075

FUNDACJA

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.