NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Biuro Związku informuje, że zgodnie z komunikatem, Zarząd Związku zaleca podpisywanie aneksów do umów w rodzaju POZ zgodnie z informacją przekazaną przez NFZ.

 

"Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29.11.2018 zostało opublikowane


Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.


Jednocześnie informujemy, że w Portalu NFZ, w plikach dedykowanych, w pliku pod nazwą „Aneks_POZ_2018_grudzień”, umieszczony został wzór aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy realizowanej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla świadczeniodawców, których umowa wygasa z dniem 30 listopada 2018 roku.


Aneksy należy wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać oraz dostarczyć do siedziby DOW NFZ we Wrocławiu przy ul. Joannitów 6, pokój nr 107 lub do Delegatur, w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, do godz. 16.00.


Łukasz Sendecki


Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego"

 

Portal świadczeniodawcy > Administracja i opcje (pokaż więcej) > Pobranie plików technicznych NFZ > Pliki – archiwum > Pliki dedykowane > 2018 > Aneks_POZ_2018_grudzień.docx

 

Biuro DZLR-P

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.