NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


OGŁOSZENIE

 

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod hasłem „Skóra nie dla raka”

 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach1.

 

1Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek POZ w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

 

Termin składania ofert od dnia opublikowania ogłoszenia do momentu osiągnięcia wymaganej liczny placówek POZ określonej we wniosku o dofinansowanie przez Zamawiającego. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

kdw@spsk1.com.pl lub dpr@usk.wroc.pl

 

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=173&Itemid=213

 

Ogłoszenie : pobierz

Formularz oferty : pobierz

Wzór umowy z załącznikami : pobierz

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.