NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Szanowni Państwo,

 

Niebawem rozpoczną się  nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz różnych formach wsparcia Pracowników i Pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi możliwościami i w razie zainteresowania jak co roku jako Związek służymy pomocą. Informacje dot. kolejnych powiatów będziemy przekazywać sukcesywnie w miarę ogłaszania kolejnych naborów w poszczególnych Urzędach.

 

Ogłoszone nabory wg powiatów:

 

PUP Wrocław

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór wniosków: 16.01.2020 r. – 20.01.2020 r.

Dofinansowanie tworzenia miejsc pracy – zapraszamy pracodawców do składania wniosków

 

in. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, organizacja stażu

https://wroclaw.praca.gov.pl/-/6115538-dofinansowanie-tworzenia-miejsc-pracy-zapraszamy-pracodawcow-do-skladania-wnioskow

https://wroclaw.praca.gov.pl/-/11047839-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

 

PUP Legnica

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)

(w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie:

 

STAŻ – rekrutacja trwa;

BON NA ZASIEDLENIE – rekrutacja trwa;

PRACE INTERWENCYJNE – rekrutacja trwa;

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY-rekrutacja według ogłoszonych naborów;

SZKOLENIE, BON SZKOLENIOWY – rekrutacja trwa;

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- rekrutacja według ogłoszonych naborów.

https://legnica.praca.gov.pl/-/11067076-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-legnickim-v-

 

 

PUP Kłodzko

Nabór wniosków na bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

https://klodzko.praca.gov.pl/-/10783020-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-bon-na-zasiedlenie

Nabór na staże – otwarcie naboru od 15.01.2020 r.

https://klodzko.praca.gov.pl/-/11069696-otwarcie-naboru

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki KFS zapraszamy do kontaktu z Panią Iloną Trześniewską – i.radojewska@pracodawcyzdrowia.pl / telefon 603 428 895.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani innymi formami wsparcia związanego z zatrudnieniem lub przeszkleniem Pracowników – również zachęcamy do kontaktu w tej sprawie.

20 LAT RAZEM

Reklama

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.