NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Informacja prasowa

20 lat działalności non-profit

(Zielona Góra, 10.11.2011 r.) Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie zostanie jutro odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jawora. Wyróżnienie przyznane zostało za 20 - letnią pracę społeczną.
Jutro także w Krakowie podczas Gali Święta Niepodległości ogłoszony zostanie werdykt Kapituły Nagrody  Pro Publico Bono "Samorządność dla solidarności", która wyłoniła 12 finalistów, wśród nich  założone i kierowane przez Krajewskiego stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba.

Jacek Krajewski po ukończeniu studiów medycznych we Wrocławiu w 1985 r. przyjechał i zamieszkał w Jaworze. Tu rozpoczął pracę jako lekarz w szpitalu. W 1996 roku zdobył specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej i od 1998 roku do dzisiaj prowadzi Praktykę Lekarza Rodzinnego w Udaninie. W latach 1990 -1994 był radnym Rady Miejskiej w Jaworze, a w latach 1994-1997 także Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Praca społeczna
W 1991 roku Krajewski założył Jaworskie Stowarzyszenie Pomocy Ludziom. Stowarzyszenie prowadziło liczne akcje charytatywne, które pomagały najuboższym przetrwać trudne czasy, a organizowane były najczęściej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dzięki inicjatywie Jacka Krajewskiego powstało także Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz Bank Żywności i Sprzętu, zajmujący się gromadzeniem i przekazywaniem dla potrzebujących produktów żywności, odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego.

Krajewski jest także autorem pomysłu, głównym współtwórcą i prezesem powołanego do życia w 1997 roku Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba, którego głównym celem było stworzenie warunków i dobrego klimatu dla inicjatyw gospodarczych, rozwoju przedsiębiorczości i promocji miasta oraz powiatu.


Od 1999 r. działa w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, a do 2005 roku był  prezesem Legnickiego Oddziału Terenowego tego Kolegium. Od 2009 r. jest członkiem Zarządu Głównego KLRwP. Od 2000 roku jest także prezesem Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców we Wrocławiu.

W 2004 roku zakłada wraz ze współpracownikami Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", a od 2010 r. zostaje jej prezesem. Jest zdobywcą medalu im. Jana Mikulicza-Radeckiego, będącego honorowym odznaczeniem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz Orderu Złotego Winogrona Lekarz Lekarzom przyznanego mu w 2009 r. za wybitne zasługi dla lekarzy i środowiska medycznego.

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.