NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Reklama

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

 

TU INTER Polska, Federacja „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE”, Dolnośląska Izba Lekarska

zapraszają na Cykl WEBINAR-ów DLA LEKARZY:

 

Lekarz w kryzysie. Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

 

Prowadzący: Dariusz Delikat Lekarz laryngolog i psycholog, trener komunikacji i coach.

Autor wielu programów szkoleniowych oraz artykułów popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianych umiejętności psychologicznych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Stały współpracownik Medium.

 

Rejestracja:

28.09 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-1-/register

05.10 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-2-/register

12.10 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-3-/register

 

Start o godzinie 19:00

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. to przykłady sytuacji trudnych.

Takie sytuacje mają miejsce gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy potrzebami i działaniami stron oraz warunkami w jakich te działania odbywają się.

Znany polski psycholog Tadeusz Tomaszewski wyróżnił 5 rodzajów sytuacji trudnych:

 

Sytuacje deprywacji - to sytuacje, w których ograniczone są środki zaspokajające podstawowe potrzeby , sytuacje przeciążenia – wykonywane zadania są trudne, odpowiedzialne, liczba obowiązków jest duża itp., sytuacje utrudnienia – to zaburzenia związane z ograniczeniem lub brakiem środków czy narzędzi potrzebnych do sprawnego wykonywania zamierzonych działań, sytuacje konfliktowe i sytuacje zagrożenia – w których istnieje prawdopodobieństwo utraty tego, co dla danej osoby jest ważne , cenne, istotne (życie, zdrowie, opinia, pozycja społeczna…).

 

Sytuacje trudne prowadzą do zmian psychofizycznych (zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, spadek koncentracji, przedłużenie czasu reakcji, spadek motywacji..) czego konsekwencją jest obniżenie poziomu wykonania czynności/zadania oraz zaburzenia komunikacji. Długofalowo sprzyjają pojawianiu się wypalenia zawodowego z jego wszystkimi następstwami.

 

Specyfika lekarskiej pracy sprawia, że sytuacji trudnych w życiu medyka jest aż nadto.

 

Sposobem na ich unikanie, a jeśli się pojawią, skuteczne rozwiązywanie, są umiejętności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych czyli zachowaniach interpersonalnych, pozwalających na wyrażanie własnych uczuć, oczekiwań, opinii, praw w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy i jednocześnie respektujący uczucia, oczekiwania, opinie oraz prawa innych osób.

 

Wymienionym kwestiom przeglądniemy się bliżej na szkoleniach, na które Państwa zapraszamy.

 

PANEL I, 28.09.23

Sytuacje trudne

1.Rodzaje i charakterystyka sytuacji trudnych

2.Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych

3.Efektywne i nieefektywne zachowania obronne

4.Zarządzanie relacjami i emocjami w warunkach stresu i przeciążenia

5.Sytuacje trudne w życiu zawodowym lekarza (agresja, konflikty, roszczenia, manipulacje, dr Google, zdarzenia niepożądane, hejt…)

6.Asertywność sposobem na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

7.Postawa asertywna i sposoby jej umacniania

8.Cechy komunikacji asertywnej

 

PANEL II, 05.10.23

Komunikacja w sytuacjach trudnych

1.Podstawowe i zaawansowane techniki komunikacji asertywnej oraz ich zastosowanie w sytuacjach trudnych

2.Efektywnie wyrażanie oczekiwań

3.Skutecznie odmawianie i określanie granic

4.Wyrażanie opinii – pochwały i krytyka

5.Przyjmowanie komplementów i krytyki

6.Reagowanie na trudne zachowania pacjentów i współpracowników

7.Prezentowanie własnych poglądów i polemika z poglądami innych

8.Rozwiązywanie konfliktów

 

PANEL III, 12.10.23

Lekarz w obliczu szczególnej sytuacji trudnej - zdarzenia niepożądanego

1.Zdarzenia niepożądane: przyczyny, rodzaje, charakterystyka

2.Napięcie i stres związany ze zdarzeniem niepożądanym i sposoby ich redukcji

3.Komunikacja z pacjentem/rodziną po zdarzeniu niepożądanym

4.Zasady komunikacji z przedstawicielami instytucji i prawnikami

5.Wsparcie w miejscu pracy

6.Pomoc psychologiczna.

FUNDACJA

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.