NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Reklama

KOMUNIKAT DOW NFZ

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY W SPRAWOZDAWCZOŚCI :

50801014 - Nie przekazano danych o wszystkich osobach realizujacych świadczenie

50801015 - Nie przekazano danych o wszystkich osobach realizujacych świadczenie

51005023 - Kod przyczyny głównej nie kwalifikuje do rozliczenia danego świadczenia

51608040 - Limit wykonanych świadczeń dla danego pacjenta w ramach świadczeniodawcy został przekroczony  U tego samego śwd

51609042 - Brak w systemie świadczeń wymaganych dla zestawu

50314077 - Wykazane świadczenie nie może być rozliczone z tytułem uprawnienia @1

51609045 - Świadczenie nie może być rozliczone z powodu braku co najmniej jednego świadczenia warunkującego jego rozliczenie lub nie został dochowany warunek krotności

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.