NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


 

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców ochrony zdrowia wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, dysponentów środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia i innych organizacji i instytucji.

 

Zadania te Związek realizuje w szczególności przez:

a) prowadzenie rokowań zbiorowych, negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień; współdziałanie w celu harmonizacji i relacji pracodawców i pracowników,

b) prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków,

c) prowadzenie działalności szkoleniowej,

d) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji systemu ochrony zdrowia,

e) prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej i popularnonaukowej,

f) prowadzenie badań rynku; doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,

g) konsultacje założeń i projektów aktów prawnych,

 

 

STATUT ZWIĄZKU

 

SKŁADKI

 

WŁADZE ZWIĄZKU

 

PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ ZARZĄDU

 

FUNDACJA

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.