NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


W związku z licznymi pytaniami odnośnie zatwierdzania zmian w rejestrach podmiotów leczniczych, Biuro DZLR-P wyjaśnia :

 

"zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych"

 

Reasumując powyższe, każdy podmiot od dnia 1 kwietnia 2013 wszystkie zmiany w rejestrach podmiotów leczniczych składa wyłącznie w wersji elektronicznej logując się do aplikacji Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą WEJŚCIE

 

W przypadku jeżeli podmiot nie posiada jeszcze konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, należy takie konto utworzyć : instrukcja utworzenia konta za pomocą jednego z 2 dostępnych narzędzi :

1) profil zaufany ePUAP (bezpłatnie) lub

2) podpis elektronicznym (płatne).

 

Biuro DZLR-P

 

 

 

20 LAT RAZEM

Reklama

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.