NOWY REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2011r.
Kwoty płaconych składek uzależnione są od ilości podopiecznych zadeklerowanych do lekarza poz /wynikające z rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia/
Lp. Liczba pacjentów Miesięczna kwota składki
1 poniżej 1500 93,00 zł
2 1500 - 1999 141,00 zł
3 2000 - 2499 188,00 zł
4 2500 - 2999 234,00 zł
5 3000 - 3499 280,00 zł
6 3500 - 3999 329,00 zł
7 4000 - 4999 375,00 zł
8 5000 - 7499 468,00 zł
9 7500 - 9999 563,00 zł
10 10000 - 14999 655,00 zł
11 powyżej 15000 750,00 zł