Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością odbywania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach kursów okresowych obowiązujących pracodawców co 6 lat i pracowników co 3 lata, zwracamy się z zapytaniem o chęć przystąpienia na w/w szkolenie?

Jeśli zbierzemy odpowiednią ilość osób, o terminach szkoleń poinformujemy w późniejszym komunikacie (na pewno będzie to sobota).

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do Biura związku DZLR-P na adres: biuro@lekarze.rodzinni.pl do dnia 20.01.2019.

(Nazwa podmiotu oraz ilość pracowników, ilość pracodawców).

 

Biuro Związku