Biuro Związku informuje, że komunikat DOW NFZ dotyczący przekazywania ilości pielęgniarek i położnych nie dotyczy umów rodzaju POZ (0113/....).

 

Biuro Związku