Zgodnie z Rozporządzeniem MZ, obowiązek zasłaniania ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza został przedłużony do 31.08.2022

 

Biuro Związku