Koleżanki, Koledzy

w związku z kontrolami Sanepidu, załączone wzory druków udostępnionych w zakładce PROCEDURY należy wydrukować oraz tworzyć IKSZ na potrzeby szczepień i rozliczeń z NFZ.

 

Biuro Związku