WSZYSTKO NA TEMAT KORONOWIRUSA

 

W poradni należy dopilnować aby były zamieszczone:

1. W poradni należy dopilnować aby były zamieszczone Plakaty; W miarę możliwości warto wieszać plakaty również w innych miejscach aby informacja jak najszerzej była propagowana.

2. Informacja o infolinii NFZ dotyczącej koronawirusa - 800 190 590. Infolinia udziela również informacji o numerze telefonu do poradni jeśli pacjent zadzwoni z prośbą o pomoc w zakresie teleporady. Warto pilnować aby zawsze podany był właściwy numer telefonu - aktualna lista jest na stronie internetowej NFZ oraz telefoniczna informacja dla pacjenta.

3. Inne plakaty będziemy zamieszczać na stronie internetowej związku na bieżąco.

 

Uproszczone informacje o postępowaniu z pacjentem, który miał kontakt z chorym lub przebywał w miejscach gdzie dochodzi do transmisji koronawirusa:

 

1. Zbieramy wywiad wg ankiety znajdującej się w schemacie w celu ustalenia czy wymaga postępowania wg schematu - decyduje pozytywna odpowiedź w punktach 1 lub 2.

2. W przypadku kiedy pacjent nie ma objawów chorobowych - nie wymaga leczenia a jedynie samokontroli i zgłoszenia do Sanepidu w celu ustalenia czy jest potrzebna kwarantanna. Sanepid wydaje decyzję, która odpowiada zwolnieniu lekarskiemu.

3. Pacjent z objawami łagodnymi grypopodobnymi powinien zostać w domu przez 14 dni leczony objawowo - wydajemy zwolnienie lekarskie. Porady udzielamy w postaci teleporad.

4. Pacjent z objawami takimi jak gorączka ponad 38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością leczony musi być w szpitalu. Udzielamy pilnej teleporady. Gdyby pacjent się zgłosił do poradni NIE BADAMY go fizykalnie tylko izolujemy i kierujemy do szpitala. Szczegółowe postępowanie w schemacie.

 

Inne informacje:

1. Pacjent z podejrzeniem infekcji koronawirusem do szpitala do oddziału zakaźnego jest przyjmowany bez skierowania.

2. W przypadku kiedy pacjent wymaga kwarantanny lub izolacji decyzję o tym wydaje Sanepid i ta decyzja jest podstawą do wypłaty świadczeń (nie jest wymagane dodatkowe wystawianie eZLA).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/3194282

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#4

 

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przeznaczone do transportu osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub osoby u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, bądź też oddziale wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków.

2. Podmioty lecznicze, w ramach których mają funkcjonować zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

4. Uprawnionymi do zgłoszenia transportu osób z podejrzeniem zakażenia/zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:

- właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

- Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,

- Lekarz dyżurny SOR lub IP podmiotu w ramach którego nie funkcjonuje oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny.

5. Osoby, wymienione pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania takiego transportu bezpośrednio do głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

 

PLAKATY:

W dziale KORONAWIRUS  (w głównym menu) zamieszczamy plakaty do pobrania i ewentualnego wykorzystywania.

Nowe przepisy związane z koronawirusem SARS-CoV-2:

 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - LINK.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji - LINK.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego - LINK.

 

KONTAKT Z PSSE:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem

W dniu 11.03.2020 ZUS opublikował komunikat dotyczący dodatkowego zasiłku nad dzieckiem na czas przerwy żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły.

 

Wszelkie problemy i pytania prosimy zgłaszać mailowo do Biura Związku - biuro@lekarze.rodzinni.pl .

 

Zarząd DZLR-P